Kariyer

Şirketimiz bünyesindeki açık pozisyonlar için öncelikle iç kaynaklardan temin yoluna gidilmektedir.

İşe alım politikaları oluşturulup kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlama ilkesi benimsenir.

Bir üst göreve geçebilmek için görev tanımının gerektirdiği bilgi ve deneyim gibi özelliklere sahip olmak esastır. Yükselmelerde en önemli kriter çalışanımızın performansıdır.

İş Politikamız

  • Yüksek motivasyonlu çalışanlar
  • Doğru işe doğru çalışanın yerleştirilmesi
  • Rekabetçi, adil ve performansa dayalı ücret
  • İş etiği bilincine sahip çalışanlar
  • Bireysel başarının yanında takım başarısının da takdir edilmesi
  • Sosyal sorumluluk sahibi, çevreye duyarlı çalışanlar